ฐานข้อมูลประสบการณ์

ฐานข้อมูลประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่นของแชทบอทใจดี

ข้อมูลรับบริจาคทั้งหมด: 10384 รายการ

ข้อมูลคัดเลือกขึ้นระบบ: 1160 รายการ (คัดเลือกเพิ่มเรื่อยๆ)

แชทบอทใจดีเปิดให้คนทำงานพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ค้นหาฐานข้อมูลประสบการณ์แชทบอทใจดี โดยฐานข้อมูลนี้เป็นชุดที่แชทบอทใจดีรับบริจาคประสบการณ์มาจากประชาชนทั่วไป โดยบางส่วนได้คัดเลือกขึ้นแสดงในส่วน "ดูประสบการณ์เพื่อน"

ชุดข้อมูลนี้ สงวนลิขสิทธิ์โดยโครงการแชทบอทใจดี สถาบัน ChangeFusion และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อนุญาตให้ใช้งานเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น โดยต้องอ้างอิงที่มาและห้ามดัดแปลงเนื้อหา

ความเห็นที่แสดงเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ อ่านเพิ่ม


 
   ผลการค้นหา 0 รายการ


ตัวกรอง

เพศ

อายุ