< กลับไปหน้าแรก

ค้นหาประสบการณ์

ฐานข้อมูลประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่นของแชทบอทใจดี

แชทบอทใจดีเปิดให้คนทำงานพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ค้นหาฐานข้อมูลประสบการณ์แชทบอทใจดีผ่านเครื่องมือค้นหาขั้นสูง (Advanced search) โดยฐานข้อมูลนี้เป็นชุดเดียวกันกับที่แชทบอทใจดีแสดงในการสนทนา เก็บรวบรวมมาจากโครงการบริจาคประสบการณ์พัฒนา AI แชทบอทใจดี โดยข้อมูลที่เก็บมาไม่มีข้อมูลที่บ่งบอกตัวบุคคล

ชุดข้อมูลนี้ สงวนลิขสิทธิ์โดยโครงการแชทบอทใจดี สถาบัน ChangeFusion และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อนุญาตให้ใช้งานเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น โดยต้องอ้างอิงที่มาและห้ามดัดแปลงเนื้อหา

ความเห็นที่แสดงเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ อ่านเพิ่ม


 
   ผลการค้นหา 0 รายการ


ตัวกรอง

เพศ

อายุ

ประเภทข้อมูล