ความเห็นที่แสดงเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ อ่านเพิ่ม

พิมพ์คุยกับพี่แชทบอทใจดีได้เลย