มีเรื่องอะไรไม่สบายใจ
มาบ่นกับบอทพี่ใจดีได้นะส่งข้อความ